فارسی  English (UK)

الیاف کتان تایپ هایتناسیتی

تمامی الیاف کتان نوع تایپ با استحکام تا حد پارگی بالاتر از 6.50 سانتی نیوتن بردسی تکس و با طول برشهای مشابه با الیاف کتان تایپ در این گروه قرار دارند. این نوع الیاف در صنایع ریسندگی نخ برای پوشاک صنعتی و غیر صنعتی و صنایع دفاعی – نظامی کاربرد وسیعی دارند . از مهمترین خصوصیات دیگر این نوع الیاف میتوان به کاهش ازدیاد طول تا حد پارگی و جمع شدگی اشاره نمود.