فارسی  English (UK)

الیاف هالو

تمامی الیاف سیلیکونی یا غیر سیلیکونی تولیدی با ظرافت (15-3) دنیر، که عمدتآ با دنیرهای 7 و 15 تولید میشود در این گروه قرار میگیرند . این نوع الیاف با طول برش (100-25) میلیمتر در صنایع خواب، پرکنی و صنایع فانتزی نظیر عروسک سازی و ... بکار برده میشود.